Remėjai

Pagrindiniai rėmėjai

Lietuvos kultūros tarybaŠilalės rajono savivaldybė

Rėmėjai

BERTAŠIŲ šeimos ūkisnoustaViktoras Stancelisedo agrohttps://www.cramo.lt/lt/susisiekite/nuomos-padaliniai/cramo-taurage

Informaciniai rėmėjai

Šilalės artojas https://www.tauragesradijas.lt/https://www.taurageszinios.ltRegioniinių radijo stočių asociacijaalio

Partneriai

Bijotų seniunijaBijotų bendruomenėŠilalės Vlado Statkevičiaus muziejusŠilalės gidų asociacijaŽaliassis regionasVisi rėmėjai ›

Eilėraščių konkurso „Bijotai – mažoji kultūros sostinė 2022“ nuostatai

2022-03-11

 

 

 

EILĖRAŠČIŲ KONKURSO  „BIJOTAI – MAŽOJI KULTŪROS SOSTINĖ 2022“

NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Eilėraščių konkurso (toliau – Konkursas) „Bijotai – mažoji kultūros sostinė 2022“ nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja konkurso tikslus, organizavimo, vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.

1.2. Konkursą organizuoja Asociacija „Muzikos ir Teatro projektai“.

 

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

2.1. Konkursas vyks nuo 2022 m. kovo 22 d. iki 2022 m. gegužės 22 d. ir yra skirtas eilėraščiuose įamžinti svarbų Šilalės rajono Bijotų miestelio įvykius, erdves, vietovardžius, kraštovaizdžius, asmenybes ir visa kita, kas susiję su Bijotų krašto gyvenimu bei aplinka.

2.2. Konkursas skiriamas įvykiui: 2022 metais Bijotai yra paskelbti Lietuvos mažąja kultūros sostine.

2.3. Konkurse gali dalyvauti visų Lietuvos literatų klubų nariai.

2.4. Eilėraščius siųsti el. paštu: bijotufestivalis@gmail.com

2.5. Išsamesnė informacija teikiama telefonu: +370 611 20303

 

III. TIKSLAS

Konkursu siekiama apdainuoti turtingą ir įdomią Bijotų kaimo istoriją, čia kūrusius ir gyvenusius žmones, prisiminti esamus ir jau primirštus ar visai užmirštus  vietovardžius, svarbius čia vykusius kultūrinius įvykius, poetą Dionizą Pošką, jo Baublius, pirmąjį Lietuvos muziejų. Ne tik Bijotai, bet ir aplinkiniai kaimai ar vienkiemiai, visas  Šilalės rajonas yra ypatingai turtingas piliakalniais, kupinas legendų ir istorinių įvykių. Konkursas paskatintų kūrėjus labiau įsigilinti į šio krašto istoriją ir dabartį, paskatintų domėtis šiuo nuostabiu kraštu, įspūdinga ir nepakartojama gamta – giriomis, ežerais, upeliais, šaltiniais, sodais ir kloniais, pelkėmis ir kūlgrindomis.

 

IV. UŽDAVINIAI

4.1. Skatinti dalyvių literatūrinę ir meninę saviraišką.

4.2. Domėjimąsi Bijotų miestelio istorija, jos žmonėmis.

4.3. Skatinti bendravimą tarp Lietuvos literatų klubų.

4.4 Populiarinti Bijotų vardą šalyje.

4.5. Populiarinti Bijotų, kaip Mažosios kultūros sostinės vardą.

 

V. REIKALAVIMAI EILĖRAŠČIAMS

5.1. Poezijos kūrinys turi atspindėti eilėraščių konkurso temą ne siaurąja prasme,  čia paliekama vietos ir daug erdvės kūrėjų fantazijai, išmonei, poetiniam žodžiui.

5.2. Eilėraščiai turi būti atspausdinti kompiuteriu Times New Roman 12 dydžio šriftu.

5.3.Eilėraščių apimtis – 1-2 eilėraščiai, kurie, jei atitinka temą, gali būti parašyti nebūtinai specialiai konkursui.

5.6. Kartu su siunčiamais eilėraščiais elektroniniame laiške turi būti nurodytas autoriaus vardas, pavardė, atstovaujamas klubas (jei nepriklauso klubui – šis punktas praleidžiamas), kontaktiniai duomenys: telefonas, el. paštas.

5.7. Autorių sutikimas su šiomis sąlygomis yra literatūrinių kūrinių atsiuntimas į konkursą.

5.8. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę eilėraščius publikuoti leidiniuose, spaudoje, internete ir socialiniuose tinkluose, parodose, kitoje viešoje erdvėje.

 

VI. KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

6.1. Darbus vertins sudaryta vertinimo komisija (jos sudėtį nustato konkurso organizatoriai).

6.2. Komisija, vertindama eilėraščius, atsižvelgs į temos suvokimą, meniškumą, kalbos turtingumą

ir taisyklingumą. Galima eilėraščius rašyti ir žemaičių kalba, laikantis žemaičių kalbos rašybos ir skyrybos taisyklių.

6.3. Komisija, vertindama eilėraščius, išrenka geriausius ir skiria pirmąją, antrąją ir trečiąją vietas. 

6.4. Konkurso nugalėtojai bus apdovanojami padėkos raštais, atminimo dovanomis.

6.5. Gali būti skiriami ir specialūs prizai – už originalumą, geriausią žemaičių kalba parašytą eilėraštį, įmonių, įstaigų rėmėjų ir organizatorių prizai.

6.6. Konkurso nugalėtojai bus apdovanojami 2022 m. birželio mėn. 19 d. Apdovanojimo vieta bus nurodyta kvietimuose.

6.7. Visi konkurso dalyviai bus kviečiami į apdovanojimų renginį.

 

VII. PAPILDOMA INFORMACIJA

7.1. Konkursui atsiųsti darbai nebus grąžinami. Pateikdami darbus, Konkurso dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui neatlygintinai suteikia konkurso organizatoriams neišimtines teises atgaminti, spausdinti, tiražuoti, išleisti, viešai skelbti ir platinti Konkursui pateiktus kūrinius ar jų kopijas.

 

7.2 Konkurso partneriai:

  • Lietuvos kultūros taryba
  • Šilalės rajono savivaldybė
  • Bijotų bendruomenė
  • Bijotų seniūnija
  • Bijotų dvaro festivalis


‹ Atgal

Kur?

Bijotų dvaro sodyboje

Baublių muziejaus parkas

Girdiškės Švč. Mergelės Marijos Snieginės bažnyčia

 

Kada?

2024 metų vasarą

Liepos - rugpjūčio mėn.

Ką pamatysiu?

Koncertai, parodos, edukacijos

Pramoginės, folk, klasikinės muzikos atlikėjus, mėgėjų menas, renginiai visai šeimai, pramogos vaikams